Jak długo powinien trwać webinar?

To jedno z najczęściej zadawanych pytań w czasie szkoleń, które prowadzę. Zanim jednak na nie odpowiem, chciałabym podkreślić różnicę między webinarem, a formą szkolenia, którą nazywam warsztatem online.Webinar jest formą bardziej wykładową, a jej celem jest przekazanie wiedzy. Liczba uczestników może wahać się od kilku do kilkuset osób.

 

Natomiast celem warsztatu online jest przekazanie wiedzy, a następnie sprawdzenie jej w praktyce. Jest to zatem bardzo aktywna, z punktu widzenia uczestnika, forma szkolenia w wirtualnym pokoju. Liczba uczestników musi być mała – 3-6 osób,  a czasami w przypadku niektórych tematów może to być 10 osób.

 

Webinar vs warsztat online

114449489Najczęściej webinar trwa 60 minut. Jest czas na wprowadzenie – m.in. przedstawienie prelegenta, na część wykładową podzieloną sesjami pytań i odpowiedzi, a także na zakończenie. W zależności od tego jaki jest cel webinaru, może on zawierać również ankietę oceniającą webinar.

Coraz częściej spotyka się 30 minutowe webinary. Szczególnie w firmach softwarowych, które chcą zaprezentować swój produkt. W tym czasie można zazwyczaj przekazać wystarczająco dużo informacji, aby uczestnik ocenił, czy dane oprogramowanie jest dla niego odpowiednie, czy nie. Z drugiej strony, 30 minut to także czas „strawny” dla uczestnika pod kątem informacji, jakie jest w stanie zapamiętać.

Niektórzy organizatorzy stosują jeszcze inny schemat. Część wykładowa (zawierająca sesję pytań i odpowiedzi) trwa 45 minut. Na zakończenie następuje prezentacja produktu lub usługi, która trwa 10 – 15 min. Ważne, aby część wykładowa pokazywała uczestnikom rozwiązanie problemu, a nie była prezentacją produktu.152142602

Na przykład, firma oferująca program do email marketingu może zrobić webinar na temat pozyskiwania respondentów newslettera. Firma posiadająca sieć laboratoriów medycznych może zrobić webinar na temat dowolnej choroby i sposobu jej leczenia, a dopiero na końcu zaprezentować własną ofertę badań.

 

Warsztat online może trwać nawet 120 minut!

Ta aktywna, z punktu widzenia uczestnika, forma pracy w wirtualnym pokoju może trwać dłużej. Obecnie prowadzę warsztaty online trwające 120 min. Są one skierowane do trenerów, którzy uczą się jak prowadzić zajęcia w wirtualnych pokojach.

zegarPo pierwszych 60 minutach można spokojnie zrobić 7-10 minutową przerwę, w czasie której uczestnicy powinni odejść od komputerów i zażyć trochę ruchu.

Dobrze się sprawdzają się również zajęcia 90 minutowe. Najważniejszy jest jednak program ułożony tak, aby uczestnicy byli cały czas w interakcji między sobą oraz z prowadzącym.