Platformy do wideokonferencji zwiększają zasięg telemedycyny

 

Telemedycyna jest jeszcze w Polsce mało popularną formą świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej, jednak jej zakres na rynkach zagranicznych systematycznie rośnie, między innymi dzięki takim narzędziom jak właśnie ClickMeeting.

 

 

 

Dzięki wykorzystaniu nowych technologii telemedycyna pozwala przełamywać geograficzne bariery poprzez natychmiastową wymianę specjalistycznych informacji.

 

Diagnozowanie i monitorowanie zdrowia pacjentów w domu, tych chorujących na serce, cukrzyków czy astmę, jest już praktykowane. Korzyści płynące z tego typu zastosowań czerpią obie strony: lekarze monitorują na bieżąco stan zdrowia swoich pacjentów, obniżając tym samym koszty ekonomiczne utrzymania jednostek sanitarnych; pacjenci zyskują komfort lepszej jakości usług połączonej z wygodą.

 

Przedstawiamy Wam poniżej szeroką gamę zastosowań telemedycyny, wierząc, że w niedalekiej przyszłości jej rozwój w Polsce ułatwi życie wielu pacjentom:

 

  • ułatwienie dostępu do specjalistycznej opieki medycznej mieszkańcom małych miast i wsi,
  • polepszenie opieki zdrowotnej na odizolowanych lub odległych obszarach,
  • szybka diagnoza i pomoc medyczna w ratownictwie,
  • ułatwiony dostęp do pomocy medycznej w poważnych, nagłych przypadkach lub katastrofach naturalnych,
  • zmniejszona hospitalizacja i zredukowanie konieczności dojazdów pacjentów,
  • zmniejszone ogólne koszty leczenia i opieki zdrowotnej w kraju,
  • zwiększone możliwości podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego, szczególnie na prowincji

 

Jednocześnie chcielibyśmy Was zachęcić do wyrażenia opinii w tym temacie oraz do wymiany ewentualnych doświadczeń i sugestii dotyczących rozwoju tej inicjatywy.